(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و بهره‌مندی از تکنولوژیست‌های کار آزموده، خدمات وسیعی را در زمینه انجام انواع آزمایش‌های تشخیصی و پاتولوژیک ارائه می‌دهد. آزمایشگاه عرفان نیایش به مدرن‌ترین و مجهزترین دستگاه‌ها تجهیز شده که امکان انجام تمام انواع تست‌ها را فراهم کرده است. همچنین جهت رفاه حال مراجعین محترم، فعالیت این مرکز به صورت شبانه‌روزی بوده و تحویل نتیجه آزمایش در کمترین زمان ممکن و از طریق پست الکترونیکی نیز صورت می‌گیرد.

آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش به مساحت ۷۲۰ متر مربع در طبقه اول  واقع شده است و شامل دو بخش مجزای اورژانس و مرکزی می باشد. آزمایشگاه مرکزی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۴ و آزمایشگاه اورژانس از ساعت ۱۴ تا ۷ صبح روز بعد بصورت ۲۴ ساعته اماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد. آزمایشگاه مرکزی شامل بخش های زیر می باشد.

 

بخش هماتولوژی

 • در این بخش آزمایش های مربوط به شمارش افتراقی سلول های خون و مایعات بدن به صورت روزانه در حال انجام می باشد.
 • ازجمله دستگاه های موجود در این بخش: SYSMEX XT-1800i (Full Diff) – SYSMEX XP -300

 

بخش هماتولوژی

 

بخش انعقادی

 • در این بخش انواع آزمایش های مربوط به فاکتور های انعقادی به صورت روزانه در حال انجام می باشد.
 • ازجمله دستگاه های موجود در این بخش: ACL Elite9000 full automated – ACL TOPElite

 

بخش انعقادی

 

بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

 • در این بخش انواع آزمایش های مربوط به غربالگری جنین و نوزاد وهورمون های تیروئید، هورمون های جنسی، تومور مارکرها، بیماری های عفونی، ارزیابی سطح سرمی ویتامین ها و آزمایش های ایمونولوژی و سرولوژی در حال انجام می باشد.
 • از جمله دستگاه های موجود در این بخش:
 • Dynex(dialisa-4MP)Full automatic processor
 • Awareness manual processor
 • Mini & PC Vidas(ELFA)
 • Siemens
 • Ortho

 

 

بخش میکروب شناسی آنالیز مایعات بدن

 • در این بخش آنالیز ادرار وتمامی مایعات بدن و همچنین کشت میکروبی و قارچی روی تمامی نمونه ها انجام می گیرد.

 

بخش میکروب شناسی و آنالیز مایعات بدن

 

بخش بیوشیمی

 • در این بخش کلیه آزمایش های روتین و تخصصی بیوشیمی خون و مایعات بدن، ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین ها و پروتئین های کمپلمان به صورت روزانه در حال انجام می باشد.
 • ازجمله دستگاه های موجود در این بخش: OLMYPUS AU2700 – HITTACHI-BT3500

 

بخش بیوشیمی

 

بخش الکتروفورز

 • در این بخش آزمایش  های مربوط به الکتروفورز پروتئین های سرم و هموگلوبین خون انجام میگیرد.
 • دستگاه الکتروفورز موجود در این بخش:
 • Sebia capillarys

 

بخش الکتروفورز

بخش پاتولوژی

 • در این بخش آسیب شناسی انواع بافت ها و مایعات بدن، آزمایشات اختصاصی ایمونوهیستوشیمی وبررسی نمونه های Frozen اتاق عمل انجام می گیرد.

 

بخش پاتولوژی

 

 

بخش PCR

 • در این بخش تشخیص مولکولی بیماری های عفونی _ ویروسی_ باکتریایی و قارچی انجام می گیرد.
 • ازجمله دستگاه های موجود در این بخش: Conventional PCR  –  Real-time PCR

 

بخش pcr

 

بخش بانک خون

 • در این بخش آماده سازی و فراهم سازی تمام فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران بخش های بستری  و اتاق عمل انجام می گیرد.

 

بخش بانک خون

 

کادر آزمایشگاه

حضور پزشکان و مدیران و متخصصین در هر حوزه :

 • —دکتر باطنی (پاتولوژیست، مسئول فنی آزمایشگاه و مدیریت آزمایشگاه)
 • —دکتر وارسته کیا (رئیس هیئت مدیره)
 • دکتر گهرور ( پاتولوژیست  وعضو هیئت مدیره)
 • دکتر احسانی (بیوشیمیست، عضو هیئت مدیره)
 • —جناب آقای هاشمی (عضو هیت مدیره)
 • —دکتر جلیلی (پاتولوژیست)
 • —دکتر مرتاض (ایمونولوژیست)
 • —دکتر طاهری اعظم (ناظر کیفی آزمایشگاه)
 • —جناب آقای علیمردانی (سوپروایزر آزمایشگاه)
 • جناب آقای قربان زاده (سوپروایزر شیفت صبح)
 • استفاده از کارشناسان مجرب و کار اموخته در هر بخش

 

دکتر باطنی (پاتولوژیست، مسئول فنی آزمایشگاه و مدیریت آزمایشگاه)

دکتر باطنی

 

جناب آقای دکتر احسانی (بیوشیمیست و عضو هیئت مدیره)

دکتر احسانی

 

سرکارخانم دکتر گهرور (پاتولوژیست و عضو هیئت مدیره)

دکتر گهرور

 دکتر جلیلی (پاتولوژیست)

دکتر جلیلی

 

جناب آقای دکتر مرتاض (ایمونولوژیست)

دکتر مرتاض

 

جناب آقای هاشمی (عضو هیئت مدیره)

آقای هاشمی

 

جناب آقای علیمردانی (سوپروایزر آزمایشگاه)

آقای علیمردانی

 

عملکرد کیفی آزمایشگاه:

از جمله برنامه های در حال اجرا جهت ارتقا کیفیت آزمایشگاه:

 • شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت(EQAP)
 • اجرای برنامه سیستمی کنترل کیفی در هر شیف کاری
 • در نظر گرفتن نمونه مجهول در هر شیفت کاری و انجام آزمایشات روی آن
 • استفاده ازنمونه های کنترل قبل شروع به کار دستگاه ها در هر شیفت کاری

تعهد های ما:

 • —اعمال رویه حرفه ای خوب و صداقت در ارائه نتایج آزمایشگاهی و تعهد به کیفیت خدمات ارائه شده
 • —حفظ اطلاعات مراجعین و رعایت اخلاق حرفه ای پزشکی